Giá trị định giá Đất đường Bàu Cát 4, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

130,765,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
104,612,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
143,841,808 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
143,764,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bàu Cát 4, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)