Giá trị định giá Đất đường Bùi Thế Mỹ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

203,601,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
162,881,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
223,962,046 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
154,470,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Thế Mỹ, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)