Giá trị định giá Đất đường Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

508,906,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
407,125,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
559,796,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
411,143,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)