Giá trị định giá Đất đường Lê Gia Định, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

378,480,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
302,784,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
416,328,363 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
399,283,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Gia Định, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)