Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

403,845,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
323,076,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
444,230,325 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
415,096,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)