Giá trị định giá Đất đường Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

104,159,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
83,327,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
114,575,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
112,380,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)