Giá trị định giá Đất đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

138,965,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
111,172,608 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
152,862,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
114,771,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)