Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

129,545,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
103,636,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
142,500,380 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
113,576,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Đậu, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)