Giá trị định giá Đất đường Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

93,893,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,114,432 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,282,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
156,169,140 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)