Giá trị định giá Đất đường Trang Tử, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

142,862,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
114,290,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
157,148,827 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
148,513,790 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trang Tử, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)