Giá trị định giá Đất đường Trần Chánh Chiếu, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

140,179,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
112,143,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
154,197,813 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
142,389,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Chánh Chiếu, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)