Giá trị định giá Đất đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

205,714,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
164,571,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
226,286,016 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
184,125,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)