Giá trị định giá Đất đường Ký Con, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

166,250,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
133,000,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
182,875,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
182,207,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ký Con, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)