Giá trị định giá Đất đường Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

230,518,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
184,414,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
253,569,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
199,468,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)