Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Lịch, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

48,970,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,176,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
53,867,495 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,085,390 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Lịch, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)