Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

202,535,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
162,028,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
222,788,830 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
276,325,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)