Giá trị định giá Đất đường Mạc Thiên Tích, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

190,132,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
152,106,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
209,146,212 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
254,438,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Mạc Thiên Tích, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)