Giá trị định giá Đất đường bùng binh, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

238,562,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
213,870,300 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
275,503,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
268,118,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (bùng binh, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)