Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thái Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

79,259,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,407,552 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,185,384 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,482,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thái Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)