Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Địa Lô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,510,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,208,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,661,572 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,473,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Địa Lô, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)