Giá trị định giá Đất đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

68,683,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,947,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,552,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,888,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội)