Giá trị định giá Đất đường Ngách 54/53 Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

52,876,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
45,931,770 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
69,642,530 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,050,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 54/53 Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội)