Giá trị định giá Đất đường Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

44,983,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,986,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
49,481,322 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,645,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội)