Giá trị định giá Đất đường Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

221,048,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
176,838,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
243,153,295 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
261,732,190 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)