Giá trị định giá Đất đường Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

240,847,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
192,678,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
264,932,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
275,223,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)