Giá trị định giá Đất đường Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

333,771,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
267,017,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
367,148,727 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
267,128,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)