Giá trị định giá Đất đường Lê Trọng Tấn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,860,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,488,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,546,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,449,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Trọng Tấn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh)