Giá trị định giá Đất đường Lê Văn Thới, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

13,212,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,569,728 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,533,376 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,212,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Văn Thới, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh)