Giá trị định giá Đất đường Quang Trung, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

12,958,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
10,366,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
14,253,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,958,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quang Trung, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh)