Giá trị định giá Đất đường Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

180,063,810 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
144,051,048 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
198,070,191 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
196,924,710 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)