Giá trị định giá Đất đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

273,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
218,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
300,300,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
222,334,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)