Giá trị định giá Đất đường Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

184,875,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
147,900,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
203,362,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
215,981,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)