Giá trị định giá Đất đường Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

120,771,060 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
96,616,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
132,848,166 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
162,724,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)