Giá trị định giá Đất đường Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

175,102,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
140,081,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
192,612,310 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
151,557,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)