Giá trị định giá Đất đường Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

172,929,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,343,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
190,222,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
149,961,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sông Đà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)