Giá trị định giá Đất đường Hưng Long Nam, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

72,445,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,956,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
79,690,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
96,593,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hưng Long Nam, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)