Giá trị định giá Đất đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

150,960,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
120,768,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
166,056,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
162,724,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)