Giá trị định giá Đất đường Đường vành đai phía đông, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

60,136,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,109,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
66,150,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,482,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường vành đai phía đông, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)