Giá trị định giá Đất đường Dương Vạn Hạnh, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

48,581,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,865,232 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
53,439,694 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
52,616,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dương Vạn Hạnh, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)