Giá trị định giá Đất đường Đường T13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

47,125,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,700,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,838,270 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,005,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường T13A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)