Giá trị định giá Đất đường Đường G, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,200,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,360,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,120,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,473,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường G, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)