Giá trị định giá Đất đường Đường dẫn cầu Phú Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

69,637,270 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,709,816 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
76,600,997 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
95,608,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường dẫn cầu Phú Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)