Giá trị định giá Đất đường D2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

47,838,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,271,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,622,856 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
52,760,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (D2, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)