Giá trị định giá Đất đường Chử Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

107,258,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
85,806,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
117,984,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
161,464,260 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chử Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)