Giá trị định giá Đất đường Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

123,008,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
98,406,648 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
135,309,141 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
154,805,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)