Giá trị định giá Đất đường Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

172,327,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
137,861,792 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
189,559,964 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
171,451,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)