Giá trị định giá Đất đường Chân cầu Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

62,961,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,368,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
69,257,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
73,627,380 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chân cầu Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)