Giá trị định giá Đất đường Cao Bá Quát-Cầu Lùng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,445,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,356,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,989,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
6,187,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cao Bá Quát-Cầu Lùng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)