Giá trị định giá Đất đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

113,712,870 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
90,970,296 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,084,157 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
168,122,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)