Giá trị định giá Đất đường Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2023

Giá trị định giá Đất trung bình

106,128,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,903,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
116,741,702 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
143,764,540 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ca Văn Thỉnh, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)